En claim&loyaltySociety brindamos servizos xurídicos de distintas áreas do dereito a institucións, empresas e particulares, adaptándonos ás necesidades específicas de cada caso. O noso equipo conta cun amplo coñecemento da lei e de cada área de especialización, o que fai que podamos ofrecer un servizo de primeiro nivel no ámbito legal.

Adaptámonos ao cambio constante no mundo dos negocios. Para atopar as mellores solucións xurídicas, temos acordos con distintos despachos de todo o país e dispoñemos de colaboradores especialistas en todas as áreas.

claim&loyaltySociety avogados especializados

Áreas de especialización

Dereito bancario e financeiro

Dereito procesual e arbitraxe

Dereito civil

Dereito mercantil e societario

Dereito penal

Dereito laboral

Dereito administrativo

Dereito financeiro e tributario

Dereito comunitario e internacional

Dereito das novas tecnoloxías e protección de datos

Traballa connosco

Queres traballar nunha firma con gran variedade de áreas de especialización e ter a oportunidade de ampliar a túa carreira laboral?
En claim&loyaltySociety prestamos atención a:

W

Integración das persoas.

W

Xestión da diversidade.

W

Plan de igualdade: ofrecemos as mesmas oportunidades tanto a homes como a mulleres. Isto constitúe un alicerce fundamental no quefacer diario e velamos para que en todos os procesos utilícense os mesmos criterios con independencia do xénero.

W

Conciliación da vida persoal e laboral: poñemos en práctica iniciativas que permiten alcanzar un equilibrio adecuado e unha mellor compatibilidade entre ambas as facetas.

W

Saúde e seguridade laboral: proporcionamos formación e información a todos os nosos colaboradores sobre cuestións de seguridade, hixiene, ergonomía e psicosociología no traballo.

Avogados con experiencia

Profesionais que consolidaron a súa experiencia no ámbito privado ou na Administración Pública.

Avogados recentemente graduados

Recentemente graduados e alumnos de último ano de Dereito que teñan previsto cursar o Máster de Acceso á Avogacía o próximo curso.

Avogados en formación

Estudantes no seu último ano de carreira ou máster que realizan prácticas a través de convenios de colaboración con diversas universidades e institucións de prestixio.

Contacta connosco

Nuevo campo

Responsable do tratamento: claim&loyaltySociety. Finalidades: xestión das consultas recibidas desde a web. Lexitimación: o interese lexítimo de ambas as partes. Destinatarios: non se efectuará comunicación a outras entidades, salvo obrigación ou necesidade legal. Tampouco transferencias a terceiros que non ofrecen garantías adecuadas. Dereitos: acceder, rectificar e suprimir os datos e outros dereitos, como se explica na política de privacidade. Procedencia dos datos: do interesado.

Teléfono

881 94 51 68 · 881 10 86 85

Correo electrónico

info@claimloyaltysociety.com