Sobre nós

Equipo

Somos unha firma de avogados especializada en servizos xurídicos para institucións, empresas e particulares. Adaptámonos ás necesidades específicas de cada caso e ofrecemos servizos de alta calidade baseados na eficacia, eficiencia e excelencia profesional.

O noso coñecemento do ordenamento xurídico internacional, nacional e autonómico permítenos proporcionar unha atención personalizada e especializada. Caracterizámonos por ser expertos na nosa especialidade e ofrecer un servizo profesional de primeiro nivel no mercado legal.

claim&loyaltySociety O noso equipo

O noso equipo

José Esperante Agra - claim&loyaltySociety

José Esperante Agra

Currículo

Formación académica

 • Licenciatura en Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela.
 • Título de especialización en Avogacía, Procuradoría e Práctica Xurídica da Universidade de Santiago de Compostela.
 • Certificado de aptitude profesional do Consello Xeral da Avogacía Española.
 • Idiomas: castelán, galego, inglés e catalán.

Especialización

Director do Departamento de Dereito de Empresa e Relacións Laborais, é especialista nunha rama xurídica transversal que abarca o coñecemento integral do ciclo de vida das entidades colectivas mercantís nas súas múltiples modalidades, atesourando un alto grao de especialización e capacidade resolutiva en materia fiscal, laboral, societaria, contratación mercantil, administrativa, civil, concursal e penal.

Experiencia

Con anterioridade á súa incorporación como socio director a claim&loyaltySociety, iniciou a súa carreira profesional no ámbito do dereito de empresa e relacións laborais, vinculado á inspección de traballo e seguridade social e a distintos entes administrativos e corporacións locais de Galicia.

Tras esa vinculación co sector público, desenvolveu a súa carreira profesional como avogado de empresa, prestando servizos por conta de dúas firmas xurídicas de recoñecido prestixio a nivel nacional e internacional. Participou en importantes operacións e transaccións nacionais e internacionais desde as oficinas de Madrid e, moi especialmente, de Barcelona, asesorando, asistindo e representando a grandes compañías nacionais e internacionais con implantación en España.

Ademais da súa participación en diferentes cursos, relatorios e conferencias, merece especial mención a súa intervención como profesor no Máster universitario en Avogacía impartido pola Universidade de Santiago de Compostela.

Jessica Esperante Agra - claim&loyaltySociety

Jessica Esperante Agra

Currículo

Formación académica

 • Licenciatura en Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela.
 • Máster Universitario en Avogacía pola Universidade de Santiago de Compostela.
 • Título de especialización en Avogacía, Procuradoría e Práctica Xurídica da Universidade de Santiago de Compostela -Programa Superior de Excelencia en Práctica Xurídica-.
 • Idiomas: castelán, galego, portugués, inglés e francés.

Especialización

Directora do Departamento Procesual e Administrativo, é especialista en dereito procesual e administrativo e desenvolve a súa carreira profesional dirixindo e coordinando a actividade xurídico-procesual de claim&loyaltySociety, defendendo directamente #ante as distintas ordes xurisdicionais de todo o territorio nacional, os intereses das persoas, empresas e institucións que requiren dos servizos da firma.

Experiencia

Con anterioridade á súa incorporación como socia directora en claim&loyaltySociety, iniciou a súa carreira profesional como procesalista vinculada á xestión procesual e administrativa dos xulgados e tribunais españois. Acreditou a súa experiencia tanto no Xulgado de Instancia número 3 de Santiago de Compostela, como en asesorías xurídicas de distintos entes administrativos como a Universidade de Santiago de Compostela ou o departamento de urbanismo do Concello de Rois.

A súa carreira profesional ha estado vinculada a un dos bufetes de maior recoñecemento en Galicia, intervindo e actuando en todo tipo de procedementos e tribunais nas distintas ordes xurisdicionais en todo o territorio nacional.

Especialmente comprometida coas distintas contornas sociais, destaca o seu labor en relación coa Lei de Promoción da Autonomía Persoal e Atención ás Persoas en Situación de Dependencia, participando en distintos foros, círculos e conferencias.

Andrés Tenreiro Casas - claim&loyaltySociety

Andrés Tenreiro Casas

Currículo

Formación académica

 • Grao en Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela e Máster Universitario en Avogacía pola Escola de Práctica Xurídica de Santiago de Compostela.
 • Certificado para a Atención Xurídica ás Vítimas de Violencia de Xénero emitido polo Consello da Avogacía Galega.
 • Certificado para a Asistencia Xurídica na Quenda de Oficio de Estranxeiría emitido polo Ilustre Colexio Provincial de Avogados da Coruña.
 • Certificado de Inglés – Nivel Intermedio emitido por Cambridge.

Especialización

Compaxinou a súa formación académica na Universidade de Santiago de Compostela con distintas colaboracións nunha consultora internacional experta en comunicación e interacción de grupos e organizacións para desenvolver estratexias e accións de comunicación. Ademais, realizou prácticas curriculares no Instituto Galego do Consumo e da Competencia e nos Xulgados de Primeira Instancia de Santiago de Compostela.

Experiencia

Rematada a súa formación, iniciou o exercicio da avogacía como pasante nun despacho con sede na capital galega, chegando a afianzarse finalmente como asesor legal de diversas multinacionais; elaborando Ditames Xurídicos no Dereito Comparado de España, Europa e Latinoamérica; así como o exercicio da profesión de avogado en procedementos civís e penais.

Ana Blanco Mayán - claim&loyaltySociety

Ana Blanco Mayán

Currículo

Formación académica

 • Graduada en Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela.
 • Combina os estudos de grao coa realización de prácticas profesionais en organismos públicos e despachos de avogados.

Especialización e experiencia

Especialista en Comercio Exterior e Negocios Internacionais tras cursar o Máster en Comercio Exterior (International Business and Foreign Trade) na Universidade Carlos III de Madrid.

Na súa sede en Madrid, presta servizos como operativa de internacionalización na Asociación Española de Profesionais de Comercio Exterior (ACOCEX) durante o período de formación de posgraduado, apoiando a implementación de distintos proxectos de internacionalización en distintos países.

Finaliza os seus estudos na Universidade de Santiago de Compostela, cursando o Máster Universitario de Acceso á Avogacía e Exame de Acceso.

Neste período presta servizos como colaboradora en organismos públicos e privados tales como o Xulgado do Social de Santiago de Compostela e o Ilustre Colexio de Avogados de Santiago, así como no sector privado como letrada nun importante despacho da capital galega.

Os nosos valores

1

Confianza

Os nosos expertos buscan xerar confianza a través da interacción, o coñecemento e a comprensión da actividade e obxectivos dos nosos clientes.

2

Honestidade e lealdade

Na actividade xurídica, a honestidade e a lealdade son valores fundamentais para manter unha relación de confianza cos clientes.

3

Empatía

Os nosos profesionais implícanse ao máximo, poñéndose na pel de cada cliente, para ofrecer solucións xurídicas de garantía.

4

Dinamismo e artesanía xurídica

O noso estilo de asesoramento xurídico baséase na combinación da artesanía xurídica adquirida en firmas recoñecidas e o dinamismo da mocidade, o que nos permite ofrecer solucións prácticas e útiles con rapidez mental e un enfoque inconfundible.

5

Especialidade

Ofrecemos servizos xurídicos especializados en distintas áreas do Dereito que abarcan a totalidade do ordenamento xurídico. Adaptámonos ás necesidades de cada cliente: empresas, particulares ou institucións; e proporcionamos asesoramento preventivo para garantir a excelencia dos servizos ofrecidos.

Traballemos xuntos